Meziklasí 🌾🏘️🌾


Názvosloví zvířat 🐶

26. 11. 2019 – Vědecké články

Ve spolupráci s vědeckou komunitou, meziklasská elita vytvořila systém názvosloví zvířat, jehož účelem je za co nejkratší čas podat o zvířeti co možná nejvíce přesných informací. Tento článek zachycuje výsledek jejich snažení a rovněž slouží jako dokumentace k tomuto mezivesničně uznávanému standardu.

Tvorba základu

Převést jméno zvířete na základní tvar názvosloví lze provést v několika jednoduchých krocích:

 1. Přeložte název zvířete do angličtiny.
 2. Pokud má slovo více než dvě slabiky, tak jej na dvě slabiky zkraťte.
 3. Pokud upravené slovo končí na samohlásku, tak ji odstraňte.
 4. Na konec slova přidejte písmeno o.

Zde je několik příkladů správného převodu.

Poznámka: základ pro rybu by měl podle pravidel být fisho, ale pro lepší výslovnost lze rovněž použít aquo.

Tabulka koncovek

Koncovka Význam
-berg ledovec ve tvaru zvířete, který potopil loď s Leonardem DiCapriem
-bijce lovec specializující se na zvíře
-bit1 zkamenělina předka zvířete
-burg zvířecí šlechtický rod původem z Německa
-burger hamburger připravený ze zvířete
-by rugby, ale místo míče je zvíře
-cest čin kvůli kterému Vás Vaši příbuzní přestali zvát na rodiné události
-coin další naprosto zbytečná kryptoměna, která má ve znaku zvíře
-con konference organizovaná pro fanatické fanoušky zvířete
-craft klon hry Minecraft, který zvíře naprogramovalo
-graf topologický graf ve tvaru zvířete
-in heroin s příchutí zvířete
-ko umělecký směr význačný tlustými sochami zvířete
-la gondola vyrobena ze zvířete
-land zábavný park se zvířecí tématikou
-lit2 socha zvířete vytesána z jediného kusu kamene
-log vědec zkoumající zvíře
-logie vědní obor zabývající se zvířetem
-logo logo společnosti vlastněné zvířetem
-lyzér paralyzér, který místo elektřinou paralyzuje ránou zvířetem
-lýza chemický postup, kterým dokážete přítomnost zvířete v rostoku
-láda čokoláda ve tvaru zvířete
-man komiksový superhrdina, jehož skrytá identita je zvíře
-metr jednotka definovaná délkou zvířete
-mor stvoření ve fantazi románu Joanne Rowlingové, která o něm zpětně prohásí, že je gay
-mut zvíře s kly
-nium těžký prvek objevený zvířetem
-náda limonáda připravená ze zvířete
-nátor robotické zvíře z budoucnosti, ztvárněné Arnoldem Schwarzeneggerem
-naut3 zvíře, které je astronaut
-oid geologický útvar utvořený ze zvířete
-pád4 vodopád, kde místo vody padají zvířata
-pogo pogo, kterého se účastní zvíře
-r provizorní vor vyroben svázáním zvířat k sobě
-ria bájné podzemní město ve Středozemi zkonstruované zvířetem
-rtila mexický pokrm, připravený ze zvířete
-script programovací jazyk, ve kterém jsou povolené pouze identifikátory zvuků, které zvíře vydává
-stein zvíře, které je členem německé industrial-metalové skupiny
-steroid5 zvíře, které spadlo z vesmíru
-stán absolutistický stát řízený zvířetem
-syntéza na zeleno obarvené zvíře, které si myslí, že je kytka a nikdo jej nemůže přesvědčit o opaku
6 zvíře, jehož mentální rozpoložení lze nejlépe popsat slovem Langoš
-t7 robotická verze zvířete
-téka8 půjčka na pořízení zvířete
-vaná vybíjená hraná se zvířaty
-vice silný alkoholický nápoj připravený ze zvířete
-vna místo, kde si lze vypůjčit zvíře
-vník strom strom, který má zvíře jako plod
-werk9 zvíře, které je průkopník elektronické hudby

  

Příklady použití ve větách

Zde naleznete několik vět, které se podařilo autorům názvosloví zachytit v každodenních rozhovorech meziklasských obyvatel:

Pozn.: některé z významů položek byly na žádost organizace PETA poupraveny.

 1. trilobit je předek nikdy nenalezeného zvířete trilo 

 2. monolit byla původně socha mončičáka 

 3. první Dogonaut byla Laika 

 4. Viktoriiny vodopády nejsou místo, kde padají Viktorie 

 5. první Dogosteroid byla bohužel taky Laika 

 6. tato koncovka je překvapivě užitečnější a frekventovanější, než se může na první pohled zdát 

 7. jediné zvíře rozbíjející tuto koncovku je Robin, protože robotický Robin je robot… což může být v některých situacích matoucí 

 8. hypotéka v původním slova smyslu byla nákladná půjčka na hrocha, která kvůli postupnému ústupu hrochů do hor a do seriálů KSP přejala význam nákladné půjčky 

 9. Název skupiny Kraftwerk je jen zkomolenina slova Crabowerk